Persoonlijke groei en effectiviteit
Jouw leervraag staat centraal. Ispirata helpt je zicht te krijgen op oorzaken achter je leervraag, die je belemmeren of onvrij maken. Je leert met nieuwe ogen naar oude patronen en gewoonten te kijken, waardoor je daar opnieuw betekenis aan kunt geven. Je leert stappen te zetten om kwaliteiten die uit beeld zijn geraakt weer opnieuw 'eigen' te maken en in te zetten. Hierdoor meer jezelf te kunnen zijn in situaties die nu ongemakkelijk voelen.

Bijdrage aan de effectiviteit van uw organisatie
In organisaties volgt de ene verandering de andere steeds sneller op. Bedrijfsdoelstellingen worden sneller en makkelijker behaald als die hand-in-hand gaan met het behalen van persoonlijke doelstellingen van je medewerkers. Ispirata helpt leidinggevenden en medewerkers bij persoonlijke groei en het vergroten van hun effectiviteit en daarmee hun productiviteit voor uw organisatie. Ispirata coacht naar behoefte zowel individueel als in teams.