Voor wie is de coaching bedoeld?
Hoe werken we?
Hoe ziet een coachingstraject eruit?
Afstemming met de opdrachtgever

Voor wie is de coaching bedoeld?
De coaching is bedoeld voor iedereen die wil groeien in persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Wij gunnen het iedereen te werken aan de eigen groei en uit jezelf te halen wat erin zit. Voor de coaching is geen directe aanleiding nodig in de vorm van een burn-out die op de loer ligt, of disfunctioneren. De praktijk is echter dat mensen pas in coaching gaan als ze werkelijk last gaan krijgen van aspecten in hun persoonlijk functioneren en ze hun gedrag daarin willen veranderen. Wij coachen medewerkers met vragen over hun manier van samenwerken, omgaan met autoriteit en het afwenden van overspannenheid maar ook managers met vragen over hun stijl van leidinggeven en het effect daarvan op hun medewerkers en het verbeteren van hun persoonlijke performance en zelfvertrouwen.

Hoe werken we?
We werken vanuit een positieve grondhouding en coachen mensen bij het ont-wikkelen en ont-dekken van hun eigenheid. Je leert met nieuwe ogen naar oude patronen en gewoonten te kijken, waardoor je daar opnieuw betekenis aan kunt geven. Je krijgt zicht op oorzaken die je belemmeren of onvrij maken en we helpen je stappen te zetten om kwaliteiten die uit beeld zijn geraakt weer opnieuw 'eigen' te maken. In die zin hoef je niet te veranderen, maar gaat het er om meer jezelf te worden. Te ervaren dat je het zelf in de hand hebt om daar wat mee te doen en de verantwoordelijkheid te nemen hierin een keuze te maken.

Ondersteund door verschillende methoden en technieken geven we een aanzet tot het vergroten van je effectiviteit. De coaching werkt alleen als je er zelf voor kiest en als je zelf verantwoordelijkheid neemt voor het bereiken van resultaten.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?
De coaching begint met een intakegesprek. Daarin komt het volgende aan de orde:

Gemiddeld heb je na vijf coachingsgsprekken voldoende handvatten gekregen waarmee je vooruit kunt. In geval er een opdrachtgever is (bijvoorbeeld je leidinggevende of personeelsfunctionaris), volgt een evaluatiegesprek waar jij en de opdrachtgever bij aanwezig zijn. In de evaluatie stellen we ook vast of er behoefte is om de coaching verder te vervolgen. In de praktijk bestaat een volledig coachingstraject gemiddeld uit tien coachinggesprekken. Naast het inzicht dat in de eerste gesprekken ontstaat, heb je dan ook de ruimte om deze inzichten om te buigen naar ander gedrag en te waarborgen dat het nieuwe gedrag beklijft. Coachingsgesprekken duren zo'n anderhalf uur.

Afstemming met de opdrachtgever
Als sprake is van een (betalende) opdrachtgever spreken we met de opdrachtgever af hoe deze wil worden aangesloten aan het coachingstraject. Meestal is de opdrachtgever de leidinggevende of een personeels functionaris. Vooraf hebben we contact over de ontwikkelpunten waaraan we met de client werken; tussentijds en aan het eind over de behaalde resultaten en de borging ervan in de werkomgeving. De evaluatiegesprekken vinden plaats met de client, opdrachtgever en coach. De gesprekken met de opdrachtgever richten zich op de resultaten. De weg ernaar toe -hoe coach en client daarmee samen aan het werk zijn en wat daarbij besproken wordt- blijft in vertrouwen tussen coach en client. Het is aan de client of die daar wat over wil vertellen of niet.

terug naar homepage