Via Intervisie en vakopleidingen staan we in contact met professionele collega coaches naar wie we je kunnen doorverwijzen als dat aan de orde is. Bijvoorbeeld als de vraag ons aanbod overstijgt of als je beter geholpen bent door iemand met een andere professie.

Wij verwijzen je door naar professionals op medisch gebied als we je niet effectief kunnen helpen, bijvoorbeeld als je vraag therapeutisch of medisch van aard is.
terug naar homepage