Ispirata is in 2006 opgericht door Norma van Eijk.

Ik ben sinds 1992 werkzaam als leidinggevende
in grote bedrijven en en ken de omgeving van een
voortdurend veranderende organisatie en worstelingen
die medewerkers en leidinggevenden hierin kunnen
hebben. Mijn persoonlijke kleur wordt mede gevormd door deze ervaring en de wens om voor client en opdrachtgever een resultaat uit de coaching te behalen. Hier zit voor mij de koppeling tussen persoonlijke groei en effectiviteit die daaruit vrijkomt, in welke zin dan ook. De wisselwerking tussen bedrijfsleven en persoonlijk coaching waar ik voor heb gekozen, is gelijk mijn handelsmerk als coach. In mijn ervaring als leidinggevende zie ik van dichtbij maar al te vaak hoe mensen vast kunnen lopen of in de knel raken en het helpt me om vanuit mijn eigen ervaring te kunnen plaatsen waar een client het over heeft en in welke werkomgeving iemand verkeert. Mensen zoeken vaak ook de praktische kant in de begeleiding van iemand die weet hoe de praktijk is.

In mijn coaching staat jouw leervraag centraal. Met respect voor de beweging die je daar zelf in wilt maken, help ik je zicht te krijgen op oorzaken achter je leervraag, die je belemmeren of onvrij maken. Hierdoor leer je met nieuwe ogen naar oude patronen en gewoonten te kijken, waardoor je daar opnieuw betekenis aan kunt geven. Je leert stappen te zetten om kwaliteiten die uit beeld zijn geraakt je weer opnieuw 'eigen' te maken en in te zetten. Hierdoor meer jezelf te kunnen zijn in situaties die nu ongemakkelijk voelen.

In de koppeling tussen persoonlijke groei en effectiviteit zie ik coaching ook als bijdrage aan de effectiviteit van organisaties. In organisaties volgt de ene verandering de andere steeds sneller op. Ik geloof erin dat bedrijfsdoelstellingen sneller en makkelijker worden behaald als die hand-in-hand gaan met het behalen van persoonlijke doelstellingen van je medewerkers. Ik help leidinggevenden en medewerkers bij persoonlijke groei en het vergroten van hun effectiviteit en daarmee de productiviteit van hun organisatie.

Ispirata staat in het Italiaans voor 'geinspireerd zijn / bezield zijn'. Dat is wat ik wil in de coaching: dat mensen geinspireerd raken om hun geboortegeschenken uit te pakken en deze (opnieuw) in te gaan zetten in de praktijk van alledag. Daardoor persoonlijk te groeien en effectiever te werken.

profiel Geert Toemen

terug naar homepage